Cookie-kezelési tájékoztató – Obuda Most

Cookie-kezelési tájékoztató

Az obudamost.hu weboldal (a továbbiakban: „ÓBUDAMOST”) fontosnak tartja felhasználói, megrendelői, előfizetői és minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A ÓBUDAMOST az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

Cookie tájékoztatás

Az ÓBUDAMOST cookie-kat, rövid adatfájlokat használ honlapjain, melyeket ameglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogyaz adott internetes szolgáltatás használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.Az Európai Bizottság irányelvei alapján, az ÓBUDAMOST csak olyan cookie-kathasznál, melyek az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenülszükségesek, ilyen cookie-k esetén elegendő a felhasználó tájékoztatása. Az ÓBUDAMOSTkijelenti, hogy cookie-kban a felhasználó személyes adatait nem tárolja.

Partnerek Cookie tájékoztatói

Az ÓBUDAMOST oldalain használhat olyan közösségi, teljesítményoptimalizálási, terheléskiegyenlítő plug-in modulokat is, melyek a szolgáltatáshasználatához szükségesek és az oldal működését teszik könnyebbé. Ezen moduloksem használhatják a felhasználók személyes adatait. Ezen modulokkalkapcsolatban, amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne, kérjük, látogasson elpartnereink oldalaira:

Törvényi háttér

Az Adatvédelmi Munkacsoport a cookie hozzájárulás alóli mentességről szóló2012/4. számú véleménye alapján, nem szükséges beszerezni a hozzájárulást azalábbi cookie típusok esetén, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csaktájékoztatást nyújtani a felhasználók részére:

  • a felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie („user-input cookies”),
  • hitelesítési munkamenet-cookie („authentication cookies”),
  • felhasználóközpontú biztonsági cookie („user centric security cookies”),
  • multimédia-lejátszó munkamenet-cookie („multimedia player session cookie”),
  • terheléskiegyenlítő munkamenet-cookie („load balancing session cookies”),
  • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-cookie („user interface customization cookies”).

Feliratkozom hírlevélre