400 ezer forint továbbtanulási támogatás – ObudaMost

Óbudai Továbbtanulási Támogatási pályázatot írt ki az önkormányzat a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók számára a 2022/2023-as tanév első és második félévére – jelent meg az obuda.hu-n.

A támogatás összege

A képzés a hallgató által fizetendő költségtérítés összegének 50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg a 400 000 Ft/félév összeget. A pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 1-10-ig.

Kik jelentkezhetnek?

A pályázatra azok a Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik:

  1. 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,2 vagy a fölött van és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében), nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben folytatják felsőfokú tanulmányaikat,
  2. 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és felsőfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel és átlaguk 3,5 vagy a fölött van és egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.

Mindkét esetben:

akinek és a vele közös háztartásban élő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdés szerinti közeli hozzátartozójának az egy főre jutó havi – Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – jövedelme nem haladja meg a 100 000 Ft-ot.

A pályázat benyújtása

A pályázatot Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Köznevelési és Kulturális Főosztályán (1033 Bp., Fő tér 4. fsz.) írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

d/b. a felsőfokú képzésre történő felvételről szóló hivatalos értesítés

Még több infó itt.

Fotó: pixabay.com


'22. 07. 06.

Feliratkozom hírlevélre