Arany, Tóth Árpád és Mikszáth a magyarérettségin – ObudaMost

Reggel 9-kor indult az idei érettségi szezon, amely megint nagyon más lesz, mint az eddigiek – szóbeli vizsgák nem lesznek, a dolgozatok karanténba kerülnek, a maszknak és a kézfertőtlenítőnek pedig minden vizsgázó táskájában ott kell lennie.

A középszintű feladatsor második részében két feladat – egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása, vagy két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító elemzése – közül választhatnak a diákok. Akármelyiket is választják az érettségizők, egy 400-800 szavas esszét kell írniuk 150 perc alatt. A műértelmező szövegalkotási feladatot választó érettségizőknek egy Mikszáth-novellát kell elemezniük.

Az összehasonlító műelemzést választóknak egy nagyon ismert Arany János- és egy Tóth Árpád-verset kell elolvasniuk, majd összevetniük. Az elemzés szempontjainál a létösszegző művek motívumaira is ki kell térni az esszében a két költemény alapján. A középszintű magyarérettségi második része két – választható – szövegalkotási feladatból áll. A diákok vagy egy megadott művet/műrészletet elemeznek, vagy pedig két művet/műrészletet hasonlítanak össze a megadott szempontok alapján. Bármelyik mellett is döntenek, 400-800 szavas esszét kell írniuk.

Mindkét feladat bázisszövege lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet, drámarészlet – igaz, a diákok minden évben arra számítanak, hogy az első választható feladatban egy novellát kell majd elemezni, így elsősorban ennek a műfajnak a sajátosságaiból szoktak felkészülni. A novellák, költemények, balladák bármelyik korszakból, szerzőtől származhatnak, nincs semmilyen tematikai vagy műfaji kötöttség.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

Kedden a matematika írásbelikkel folytatódnak a vizsgák.

Forrás: MTI, 168, Eduline


'21. 05. 03.

Feliratkozom hírlevélre